Co to jest OpenArt?

Open Art. Udogodnienia to integracyjny projekt wychodzący poza standardy edukacji artystycznej. Jego celem jest wyrównywanie szans w dostępie do kultury i pobudzanie twórczego potencjału. Jest skierowany do dzieci i młodzieży, która zmaga się z różnego rodzaju barierami – niepełnosprawnością, wykluczeniem, trudną sytuacją materialną lub społeczną. Dzięki licznym udogodnieniom każdy uczestnik – bez względu na ograniczenia – będzie mógł poznawać i tworzyć sztukę podczas bezpłatnych zajęć we wrocławskich instytucjach kultury i edukacji. Efekty twórczych warsztatów, spotkań i dialogu zostaną zaprezentowane na wystawie finałowej. Wydarzenie zaprojektują dzieci wraz z dorosłymi i zainspirują wrocławian ideą projektu! 

Zapisz się do naszego newslettera!

OPIS DZIAŁAŃ

Open Art. Udogodnienia to oferta bezpłatnych zajęć w wrocławskich muzeach, galeriach i centrach kulturotwórczych. Uczestnicy skorzystają z warsztatów prowadzonych przez artystów, projektantów i animatorów. Działania wprowadzą uczestników w świat sztuki, rękodzieła i architektury. Zajęcia są dostosowane do osób z niepełnosprawnością, w razie potrzeb zostanie zapewniony opiekun osoby niepełnosprawnej lub tłumacz języka migowego. 

MAPA SZTUKI

Wyruszamy na spotkanie ze sztuką! Mapa sztuki to połączenie wyjątkowych obchodów kuratorskich z praktycznymi zajęciami we wrocławskich muzeach i centrach sztuki. Wystawy zabiorą uczestników w podróż w czasie. Ukażą różne oblicza dziedzictwa kulturalnego, bogactwo i piękno historii. Część praktyczna pozwoli uczestnikom poznać style sztuki i ich rolę w życiu na przestrzeni wieków.

EMPTY BOWLS

Dzieci odkryją tajniki pracowni Wydziału Ceramiki i Szkła wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych. Po obchodzie kuratorskim spróbują własnych, twórczych sił w części warsztatowej. W ramach światowego projektu „Empty Bowls” dzieci wykonają miski, które po wypaleniu zostaną przekazane organizacji działającej na rzecz głodu. Porozmawiamy na temat głodu na świecie i zainspirujemy do aktywnego podejmowania działań na rzecz potrzebujących.

marnowaNIE

W dzieciach tkwi ogromny potencjał! Jak ograniczyć marnowanie jedzenia? Co zrobić, by nasze sąsiedztwo było czyste i przyjazne? Odpowiedzi udzielą dzieci i młodzież, tworząc kreatywne i praktyczne rozwiązania. Zajęcia obejmą obchód kuratorski po Pracowni Wzornictwa Przemysłowego Akademii Sztuk Pięknych. Dzieci poznają proces projektowy, by następnie same twoczyć pomysły  rozwiązania współczesnych problemów. 

POLSKA SZTUKA
WSPÓŁCZESNA

Podczas warsztatów w Pawilonie Czterech Kopuł dzieci niewidzące i niedowidzące poznają ekspozycję w przystosowaną do samodzielnego zwiedzania dla osób z dysfunkcją wzroku. Wyposażeni w przewodniki z alfabetem Braille’a, nagrania audiodeskryptywne odkryją różne oblicza sztuki współczesnej. W trakcie spotkania dzieci  dowiedzą się dlaczego dzieła Magdaleny Abakanowicz określane są mianem miękkich rzeźb. Spróbują odpowiedzieć na pytanie, gdzie podąża bezgłowy tłum stworzony przez artystkę, a w części warsztatowej zaprojektują własne rzeźby w przestrzeni publicznej.

SZTUKA BEZ BARIER

Jak pachnie sztuka? Jaka jest w dotyku? Sztuka bez Barier to wyjątkowe warsztaty sensualne. Zajęcia składają się z obchodu kuratorskiego we Muzeum Współczesnym Wrocławia oraz warsztatów praktycznych. Podczas zajęć dzieci będą poznawać sztukę różnymi zmysłami. Pobudzą nie tylko wzrok, ale również słuch, dotyk czy zapach. Zanurzą się w świat estetyki i nieograniczonej wyobraźni. 

WIDOKI NA SZTUKĘ

Podczas warsztatów w Pawilonie Czterech Kopuł  dzieci zapoznają się z fascynującym światem wyobraźni polskich surrealistów. Poznają niezwykłą fakturę obrazów, kompozycję, wygląd postaci i dynamikę układów abstrakcyjnych. Dowiedzą się, jak tworzyli swoje prace Kazimierz Mikulski oraz Erna Rosenstein. W części warsztatowej wspólnie wypracują ciąg luźnych skojarzeń, które będą punktem wyjścia do namalowania własnych surrealistycznych obrazów.

ZAINSPIROWANI

Dzieci zainspirowane spotkaniami we wrocławskich muzeach wezmą udział w interdyscypinarnych warsztatach artystycznych w CRZ Krzywy Komin.Podczas zajęć uczestnicy poznają wiele technik plastycznych, będą rozwijąc swoje pasje i i zdolności manualne. Przed nami wyjatkowe warsztaty m.in. z rysunku, malarstwa, ozdabiania ceramiki, grafiki warsztatoweji tworzenia komiksów.

ŚWIATŁEM MALOWANE

Muzeum Pana Tadeusza odkryje przed dziećmi magię i twórcze możliwości uzyskiwania obrazu fotograficznego. W czasie spotkania odwołamy się do źródeł, by poznać jedną z najstarszych technik fotograficznych. Cyjanotypia to stosunkowo prosta metoda wykonywania odbitek. Rejestracja obrazu zachodzi bez użycia kamery. Obraz powstaje poprzez stykowe naświetlenie przedmiotów na materiale światłoczułym. W ramach zajęć dzieci własnoręcznie wyczarują niezwykłe fotogramy w głębokich odcieniach błękitu pruskiego. W czasie warsztatów dzieci zobaczą również ekspozycję poświęcona rękopisowi Pana Tadeusza.

METROPOLIS. ARCHITEKTURA

Warsztaty poświecone architekturze aglomeracji miejskich. Dzieci zainspirowane dyskusją i filmem ekpresjonistycznym z 1927 roku w reżyserii Fritza Langa pt. Metropolis  wykonają podświetlaną makietę nowoczesnego miasta.

MIGAWKI

Jak stworzyć film? Podczas warsztatów uczestnicy stworzą własne animacje! Poznają podstawy tworzenia poklatkowych filmów, zapoznają się z gatunkiem niefiguratywnej sztuki filmowej. Dzieci i młodzież stworzą krótki film promujący wystawę finałową – wydarzenie podsumowujące efekty całego projektu.