Open Art. Udogodnienia to niestandardowa oferta bezpłatnych zajęć dla dzieci we wrocławskich ośrodkach kultury – muzeach, galeriach i przestrzeniach edukacyjnych. W ramach projektu odbędą się warsztaty, obchody kuratorskie i zajęcia twórcze prowadzone przez artystów, projektantów i animatorów. W przyjaznej atmosferze dzieci zapoznają się z fascynującym światem sztuki,  przeniosą się w świat wyjątkowych ekspozycji. Włączając w to różne techniki pracy opartej o doświadczenia odkryją drzemiące w eksponatach piękno i moc!

Zapisz się do naszego newslettera!

MIEJSCA

CRZ Krzywy Komin

Centrum Rozwoju Zawodowego „Krzywy Komin” to 1200 metrów kwadratowych nowoczesnej przestrzeni dla biznesu, edukacji i kultury. Od 2013 roku prowadzi działalność edukacyjną i kulturotwórczą skupioną wokół designu, sztuki i rozwoju zawodowego. Krzywy Komin angażuje do współpracy specjalistów z różnych dziedzin; wykorzystując najnowsze technologie, uczy przedsiębiorczości, promocji i marketingu. Operatorem Centrum Rozwoju Zawodowego “Krzywy Komin” jest Fundacja OPEN MIND. 

Muzeum Współczesne

Muzeum Współczesne Wrocław mieści się w dawnym schronie przeciwlotniczym wybudowanym dla ludności cywilnej w 1942 według projektu Richarda Konwiarza. Od 2011 roku – jest jedną z najważniejszych opiniotwórczych placówek prezentujących i popularyzujących sztukę współczesną w Polsce. Program wystawienniczy Muzeum Współczesnego Wrocław koncentruje się na promowaniu oraz popularyzowaniu lokalnych, progresywnych i najnowszych zjawisk sztuki współczesnej. W kolekcji Muzeum znajdują się prace m.in. Carolee Schneemann, Karola Radziszewskiego, Anny Molskiej, Huberta Czeperoka, Stanisława Dróżdża, Michała Diamenta, Włodzimierza Borowskiego, Wandy Gołkowskiej, Dory Maurer, Allana Sekuli. Szczególny nacisk w kolekcji kładziony jest również na artystów neoawangardy wrocławskiej (Jan Chwałczyk, Natalia LL).

Muzeum Miejskie

Muzeum Miejskie Wrocławia powstało w 2000 roku. W jego skład wchodzi siedem oddziałów o różnym profilu działalności – Muzeum Archeologiczne, Muzeum Historyczne, Muzeum Sztuki Medalierskiej, Muzeum Militariów, Muzeum Sztuki Mieszczańskiej, Muzeum Sztuki Cmentarnej oraz Muzeum Teatru im. Henryka Tomaszewskiego.  Siedzibami Muzeum Miejskiego są: Stary Ratusz, Pałac Królewski, Arsenał Miejski oraz Stary Cmentarz Żydowski. Wszystkie obiekty Muzeum Miejskiego Wrocławia są zabytkami, które dla Śląska mają ogromne znaczenie historyczne, społeczne i kulturowe. Muzeum prowadzi bogatą działalność wystawienniczą, naukową i edukacyjną poświęconą historii i sztuce Wrocławia od czasów najdawniejszych po współczesne.

Muzeum Archeologiczne

Muzeum Archeologiczne powstało w 1815 r. na bazie prywatnych i kościelnych zbiorów archeologicznych, jego twórcą był J.G.G. Büsching. Siedzibą Muzeum jest zabytkowy Arsenał Miejski o gotyckim rodowodzie, jedna z niewielu w mieście świeckich budowli średniowiecznych zachowana w całości. W Muzeum  zgromadzono przede wszystkim zabytki archeologicznych z terenu Śląska. W Muzeum przechowywane są eksponaty: od starszej epoki kamienia (500 tys. lat temu) aż po czasy nowożytne (XIX wiek). Znajdują się także artefakty odnajdywane w trakcie badań głównie na Starym Mieście we Wrocławiu.

Muzeum Narodowe

Muzeum Narodowe we Wrocławiu to jedno z największych i najważniejszych muzeów sztuki w Polsce.  Posiada cztery oddziały – Gmach Główny, o nazwie zgodniej z nazwą całej instytucji, czyli Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Muzeum „Panorama Racławicka”, Muzeum Etnograficzne, a także Muzeum Sztuki Współczesnej w Pawilonie Czterech Kopuł. Zbiory Muzeum Narodowego we Wrocławiu liczą obecnie ponad 200 tys. obiektów reprezentujących wszystkie dziedziny sztuki, począwszy od średniowiecznej śląskiej rzeźby kamiennej i drewnianej, malarstwa śląskiego, polskiego i europejskiego, poprzez rzeźbę nowożytną i modernistyczną, rysunek, grafikę i bardzo bogate zbiory rzemiosła artystycznego minionych epok od antyku przez średniowiecze do początków XX wieku, aż po zbiory książek i dokumentów. Trzon kolekcji tworzą artefakty głównie z obszaru Wrocławia i Dolnego Śląska.

Pawilon Czterech Kopuł

Pawilon Czterech Kopuł – Muzeum Sztuki Współczesnej, zaprojektowany przez Hansa Poelziga i wybudowany w latach 1912-1913 w technologii żelbetowej, jest częścią kompleksu wystawienniczego wokół Hali Stulecia. W odrestaurowanym historycznym gmachu prezentowana jest kolekcja polskiej sztuki współczesnej z dziełami najwybitniejszych twórców II połowy XX wieku i początków naszego stulecia. Na ekspozycji znajdują się dzieła m.in.: Magdaleny Abakanowicz, Pawła Althamera, Mirosława Bałki, Jerzego Beresia, Krzysztofa Bednarskiego, Tadeusza Brzozowskiego, Waldemara Cwenarskiego, Stanisława Dróżdża, Józefa Gielniaka, Izabelli Gustowskiej, Władysława Hasiora, Józefa Hałasa, Tadeusza Kantora, Aleksandra Kobzdeja, Katarzyny Kozyry, Natalii Lach-Lachowicz, Alfreda Lenicy, Jana Lebensteina, Alfonsa Mazurkiewicza, Jerzego Nowosielskiego, Romana Opałki, Jerzego Rosołowicza, Henryka Stażewskiego, Władysława Strzemińskiego, Aliny Szapocznikow, Jerzego Tchórzewskiego, Andrzeja Wróblewskiego.

Muzeum Pana Tadeusza

Muzeum Pana Tadeusza to najnowsza i najnowocześniejsza część Ossolineum, prezentująca zbiory Zakładu na bogatym tle historycznym i literackim. Funkcjonuje od maja 2016 roku w jednej z piękniejszych kamienic Wrocławia – Pod Złotym Słońcem. W muzeum prezentowane są dwie wystawy stałe – RękopisPana Tadeusza” oraz Misja: Polska. Bogaty program edukacyjny i artystyczny muzeum, a także szereg organizowanych przez placówkę wystaw czasowych i działań interdyscyplinarnych poszerzają perspektywę problemową wystaw stałych, co pozwala na podjęcie dialogu z najciekawszymi wątkami kultury współczesnej. Muzeum prowadzi także działalność badawczą i inspiruje wydarzenia poświęcone społecznemu oddziaływaniu twórczości literackiej.

Muzeum Architektury

Muzeum Architektury we Wrocławiu jest jedyną instytucją muzealną w Polsce poświęconą w całości historii architektury oraz architekturze współczesnej. Muzeum realizuje programy i wydarzenia adresowane do architektów, historyków i szerokiej publiczności. Przygotowuje wystawy poświęcone architekturze, a także sztuce użytkowej, malarstwu i grafice. Na kolekcję składają się detale architektoniczne z różnych epok, a także wyroby rzemiosła artystycznego (między innymi witraże, piece, ceramika architektoniczna i stropy), rzeźba drewniana, bogate zbiory grafiki od średniowiecza do XX wieku, liczne projekty architektoniczne, fotografie, dzieła współczesnej plastyki, wyroby wzornictwa przemysłowego oraz modele.

Akademia Sztuk Pięknych

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu jest jedną z najbardziej renomowanych artystycznych uczelni w Polsce. Prowadzi bogatą działalność badawczą nad kulturą i sztuką wizualną. Oferta edukacyjna uczelni obejmuje cztery wydziały: Wydział Malarstwa i Rzeźby, Wydział Grafiki i Sztuki Mediów, Wydział Architektury Wnętrz i Wzornictwa, Wydział Ceramiki i Szkła.  Akademia przygotowuje młodych adeptów sztuki na studiach stacjonarnych aż w jedenastu kierunkach oraz na czterech kierunkach w formie niestacjonarnej. 

Kontury Kultury

Kontury Kultury-Strefa Edukacji Twórczej są ośrodkiem kultury, który mieści się na wrocławskim Nadodrzu, w oficynie przy ul. Jagiellończyka 10a. Działamy od 2013 roku, skupiamy się przede wszystkim na organizacji warsztatów artystycznych i multimedialnych, wykładach, wystawach, spektaklach, koncertach, animacji środowisk lokalnych, organizacji imprez, w tym miejskich jak Noc Muzeów czy Święto Wrocławia. W działania lokalne wciągamy mieszkańców całego Wrocławia, aby integrować środowiska wykluczone z mieszkańcami Wrocławia.

Muzeum Etnograficzne

Muzeum Etnograficzne jest oddziałem Muzeum Narodowego we Wrocławiu.  Liczące ponad 20 tysięcy eksponatów zbiory dokumentują głównie życie wsi dolnośląskiej od wieku XVII aż po czasy współczesne. Ilustrują kulturę ludową zarówno dawnych mieszkańców regionu jak i powojennej ludności napływowej. Muzeum posiada znakomitą kolekcję malowanych mebli, malarstwa na szkle, grafiki dewocyjnej, rzeźb, uli figuralnych, form piernikarskich i czepców dolnośląskich.

Pałac Królewski

Pałac Królewski mieści się w południowej części historycznego Starego Miasta we Wrocławiu, przy ulicy Kazimierza Wielkiego. Jest siedzibą Muzeum Historycznego Wrocławia oraz Muzeum Sztuki Medalierskiej. Pałac Królewski jest nowoczesnym centrum wystawienniczym, w którym organizowane są imprezy kulturalne, sesje naukowe, promocje książek, wykłady. Muzeum Historyczne gromadzi i udostępnia zabytki z zakresu historii i sztuki dotyczące dziejów Wrocławia, wyroby rzemiosła artystycznego oraz ikonografię Wrocławia w tym grafiki, ryciny i fotografię. W skład zbiorów Muzeum wchodzą kolekcję dokumentów i druków ulotnych, plakatów, sztandarów. Unikatowa jest kolekcja ilustrująca historię wrocławskich teatrów. Bogate zbiory Muzeum prezentowane są na wystawie stałej „1000 lat Wrocławia” oraz na licznych wystawach czasowych.