Zapisz się do naszego newslettera!

Uwolnij twórczy potencjał!

Skorzystaj z Udogodnień w dostępie do kultury i sztuki.

Zmiana społeczna przez kulturę – dostępną i aktywnie praktykowaną – to cel naszego projektu. Open Art. Udogodnienia kierujemy do dzieci i młodzieży z różnych przyczyn zagrożonych wykluczeniem. Wierzymy, że w najmłodszych tkwi ogromny potencjał! Zwiedzanie muzealnej sali boso? Poznawanie eksponatów za pomocą dotyku? Twórcze spotkanie z rękodziełem? Zapraszamy dzieci do udziału w niestandardowych, bezpłatnych warsztatach i wizytach w najlepszych wrocławskich centrach kultury. Szczególnie z Udogodnień skorzystają osoby z niepełnosprawnościami, w tym niesłyszące i niewidzące, a także młodzież z obszarów rewitalizowanych. W projekt pragniemy zaangażować również osoby dorosłe, które na co dzień mają kontakt z osobami wykluczonymi społecznie. Razem czyńmy kulturę jeszcze bardziej dostępną i inspirującą! 

NASI PARTNERZY

opis-dzialan-icon

Projekt dofinansowany ze środków:

Organizator:

Współorganizatorzy:

 

Patronat honorowy:

 

 

 

Partnerzy:

Patronat:

Projekt „Open Art. Udogodnienia” dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.